Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2015-07-15 16:47:52

NIỀM HY VỌNG MỚI CHO BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH BẢO

Vào ngày 4/7/2015 tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bão, Huyện Vĩnh Bảo, thàng phố Hải Phòng, Ban Giám đốc Công ty Hoàng Long – Hoàn Vũ đã chính thức bàn giao toàn bộ gói tài trợ  gồm hệ thống máy in phim khô Drypix 2000 và phần mềm chuẩn đoán hình ảnh S-View với tổng giá trị USD25,000 cho bệnh viện, với mong muốn hệ thống sẽ giảm bớt các khó khăn của bệnh viện trong việc thiếu thốn thiết bị y tế, giúp tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Gói tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện là một trong các dự án từ thiện trọng điểm của Liên doanh trong năm 2015 với mục tiêu hướng đến việc cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trong thời gian dài

Ảnh: Lễ trao tặng & bàn giao hệ thống thiết bị y tế cho bệnh viện Vĩnh Bảo