Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2014-09-09 13:41:14

Lễ Khởi Công Chế Tạo Khối Thượng Tầng Giàn Khai Thác Và Hệ Thống Đường Ống Nội Mỏ Giàn H5 Mỏ Tê Giác Trắng

Ngày 29/8, tại bãi cảng Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC M&C đã diễn ra Lễ khởi công chế tạo khối thượng tầng Giàn khai thác và Hệ thống đường ống kết nối nội mỏ Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng do Hoàng Long JOC (HLJOC) làm chủ đầu tư.

Khối thượng tầng Giàn khai thác và Hệ thống đường ống nội mỏ Giàn H5 nằm trong kế hoạch phát triển mỏ Tê Giác Trắng. Đây là công trình do Công ty Điều hành chung Hoàng Long (Hoang Long JOC) làm chủ đầu tư, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải (PTSC M&C) là Tổng thầu EPCI.

 

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Dự án H5, Công tác thi công chân đế và sàn khoan với tổng khối lượng hơn 1.300 tấn đã được thực hiện bởi tổng thầu PTSC M&C và nhà thầu phụ PVC-MS. Công tác lắp đặt chân đế ngoài khơi đã được hoàn thành vào ngày 1/9/2014.

 

Trong giai đoạn 2 của Dự án, phạm vi công việc còn lại bao gồm thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công, lắp đặt và chạy thử ngoài khơi cho:

 

- Khối thượng tầng có khối lượng khoảng 1.850 tấn, dự kiến sẽ hoàn thành chế tạo trên bờ vào ngày 15/07/2015, hoàn thành lắp đặt và chạy thử ngoài khơi vào ngày 20/08/2015.

 

- Hệ thống đường ống nội mỏ bao gồm 6 inch Gas lift, 8 Inch Water Injection và 12 inch Production nối đến các giàn hiện hữu H1 và H4 của HLJOC với tổng chiều dài khoảng 24 km dự kiến sẽ hoàn thành lắp đặt và chạy thử ngoài khơi vào ngày 20/07/2015.

 

Toàn bộ công việc của dự án dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư HLJOC để sẵn sàng đón dòng dầu đầu tiên trong Quí 3/2015.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Ông Anthony Roche – Phó Tổng Giám đốc HLJOC nhấn mạnh: Dự án H5 có vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng sản lượng khai thác cho HLJOC cũng như PVN. Dự án có yêu cầu cầu tiến độ rất gấp rút nên PTSC M&C cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án tuyệt đối an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đề ra. HLJOC sẽ hỗ trợ tối đa để PTSC M&C thực hiện chế tạo khối thượng tầng giàn khai thác và hệ thống đường ống nội mỏ giàn H5 thành công. Ông Anthony Roche cũng thay mặt HLJOC cảm ơn sự chỉ đạo và quan tâm của các Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), SOCO, OPECO và PTTEP trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Ảnh: Ông Anthony Roche – Phó Tổng Giám đốc Hoàng Long JOC phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện đơn vị Tổng thầu, Ông Trần Thiện Lê – Phó Giám đốc Công ty PTSC M&C đã cam kết sẽ thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đưa ra phương án thi công, chế tạo tối ưu, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, quản lý và điều phối dự án tốt nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Ảnh: Ông Trần Thiện Lê – Phó Giám đốc Công ty PTSC M&C phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Lãnh đạo PVEP, Đại diện SOCO và PTTEP, HLJOC, PTSC M&C cùng tập thể cán bộ công nhân viên của các bên tham gia đã chứng kiến Nghi Lễ khởi công chế tạo khối thượng tầng giàn khai thác và hệ thống đường ống nội mỏ Dự án TGT H5: