Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2011-04-07 07:36:29

Giới Thiệu

Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) được thành lập bởi liên doanh giữa Công ty Giám sát Hợp đồng Chia Sản Phẩm (PVSC), Công ty SOCO Việt Nam (SOCO), Công ty Amerada Hess Việt Nam (HESS) và Công ty OPECO Việt Nam (OPECO) trên cơ sở Hợp đồng Dầu khí Lô 16-1 được chính thức ký kết vào ngày 8/11/1999 và có hiệu lực từ ngày 8/12/1999.
pcdkhoa pcdkhoa 2 7 2012-08-27T03:23:00Z 2012-08-27T03:23:00Z 1 561 3202 HLHV 26 7 3756 11.9999 0 Clean Clean false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

Ngày 16/4/2002, OPECO đã chuyển một phần cổ phần cho Công ty HESS. Ngày 14/6/2002, Công ty HESS chuyển 13.5% cổ phần cho Công ty PTTEP vào ngày 14/11/2002, Công ty HESS đã chuyển nhượng toàn bộ phần còn lại của cổ phần cho Công ty SOCO Công ty PTTEP.

 

Bản Đồ Phân  

 

Các đối tác hiện tại của Hợp đồng Dầu khí 16-1 với phần trăm vốn cổ phần gồm: 

Tổng Công ty Thăm Khai thác Dầu khí (PVEP) (PVSC trước kia)

: 41.0%

Công ty SOCO Việt Nam (SOCO)

: 28.5%

Công ty Thăm Khai thác Dầu khí PTT (PTTEP)

: 28.5%

Công ty OPECO Việt Nam (OPECO)

: 2.0% Lễ Hợp đồng 16-1 – ngày 15 tháng 11 năm 1999

 

 

 Lễ Hợp Đồng Gia Nhập Của PTTEP – Tháng 2 năm 2008

 

Văn phòng chính của Công ty đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh với một căn cứ hậu cần tại thành phố Vũng Tàu, hơn một trăm nhân viên đang làm việc. Ngành kinh doanh chính của Công ty thăm khai thác dầu khí tai 16-1 Ngoài Khơi Thêm Lục Địa Việt Nam. HLJOC đã khoan 20 giếng (gồm 14 giếng thăm 6 giếng thẩm định) đã cho kết quả tại Mỏ Giác Trắng (TGT) tiềm năng tại Mỏ Giác Đen (TGD).

 

Mỏ Giác Trắng (TGT): Báo cáo Đánh giá Trữ lượng ban đầu của Mỏ TGT được phê duyệt vào tháng 8/2008. Mỏ TGT được thẩm định tuyên bố thương mại vào ngày 4/9/2008. Các Bên Hợp đồng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Phát triển Sớm Mỏ TGT vào tháng 9/2009. Kế hoạch Phát triển Toàn Mỏ Giác Trắng, gồm kế hoạch phát triển giai đoạn hai được các Đối tác, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Chính phủ phê duyệt ngày 30/3/2011. Kế hoạch bao gồm một tàu Nổi Chứa Xử Dầu (FPSO), hai Giàn Đầu Giếng (H1 H4) một hệ thống ống ngầm dưới biển để vận chuyển dầu khí, xuất khẩu, khí gas lift nước 

 

 

Mỏ TGT Tuyên Bố Thương Mại

 

Dòng dầu thô đầu tiên từ Mỏ Giác Trắng (TGT) tại khu vực H1-WHP bắt đầu được khai thác từ ngày 22/8/2011, đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn đầu của Kế hoạch phát triển.  

Dòng Dầu Đầu Tiên từ Mỏ TGT vào lúc 06:55 Sáng - ngày 22 tháng 8 năm 2011 

 

Lễ Đón Dòng Dầu Đầu Tiên Của Mỏ TGTngày 16 tháng 9 năm 2011

 

Ngày 06 tháng 7 năm 2012, dòng dầu khí đầu tiên từ Giàn Đầu Giếng H4 (WHP-H4) thuộc Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) đã bắt đầu được khai thác. WHP- H4 được đặt tại ở phía Nam Mỏ TGT của Lô 16-1, trong bồn trũng Cửu Long, cách Vũng tàu 100km về phía Đông Nam, Ngoài Khơi, Thềm Lục Địa Việt Nam, cách Mỏ Bạch Hổ 20km và cách Mỏ Rạng Đông 35km.

Ban Giám Đốc Công ty LDĐH Hoàng Long Đón Dòng Dầu Khí Đầu tiên tại Giàn Đầu Giếng H4 vào lúc 9 giờ 30 Sáng ngày 6/7/2012