Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2014-03-31 14:44:53

HLHVJOCs' Chiến Dịch Khoan 2014-2015 Cơ Hội Và Thách Thức

 

Photo: Giàn khoan Hercules Resilience đang được kéo về mỏ TGT-H1

Năm 2013, HLHVJOCs' đã khoan và thử vỉa thành công giếng khoan TGT-10X. Đây là điểm nhấn quan trọng cho Lãnh đạo HLHVJOCs' quyết định xây dựng Giàn khai thác TGT-H5 và bắt đầu thi công khoan phát triển các giếng khoan trên giàn khai thác này vào năm 2014.

Chiến dịch khoan với một số lượng lớn giếng khoan được bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2014 và dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm 2015. Đây là cơ hội cho HLHVJOCs' duy trì và tăng sản lượng khai thác. Tuy nhiên cũng là thách thức lớn cho Lãnh đạo và tập thể các kỹ sư khoan, vì phải thi công nhiều giếng khoan liên tục, khoan qua các tầng đất đá có độ thấm cao, thử thách trong việc đảm bảo chất lượng trám xi măng ngoài ống chống khai thác, phải khoan vào tầng đất đá có áp suất cao trong các giếng khoan trên Giàn khai thác TGT-H5.

Từ đầu tháng 3 năm 1014, Giàn khoan tự nâng Hercules Resilience đã tiến hành thi công giếng khoan mở đầu cho chiến dịch khoan. Đây là giàn khoan mới, được thi công và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, nhằm giảm thiểu thao tác thi công trực tiếp bằng tay của công nhân trên giàn. Những thuận lợi luôn kèm theo các thử thách cho đội ngũ kỹ sư khoan của Liên doanh. Tuy nhiên với một niềm tin và quyết tâm mãnh liệt để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, thành công sẽ đến rất gần.