Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2013-08-30 13:55:24

Lễ Khởi Công Xây dựng Trạm Y tế Xã Sơn Bình

17/08/2013 – Tại Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Ban Giám đốc Công ty Liên doanh Hoàng Long và Hoàn Vũ do Tiến sỹ Cù Xuân Bảo – Tổng Giám Đốc và Ông Anthony Roche – Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã tham dự buổi lễ Động thổ khởi công xây dựng Trạm Y tế Xã Sơn Bình, cùng với Ông Phan Cao Thanh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh và các quan chức chính quyền sở tại.

Dự án xây dựng Trạm Y tế Xã Sơn Bình là một dự án góp vốn giữa HLHVJOC’s và chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân trong khu vực. 

Ảnh: Lễ Động thổ khởi công xây dựng Trạm Y tế Xã Sơn Bình

Đây là một trong những dự án tài trợ từ thiện với số tiền lớn trong năm 2013 của Liên doanh, thể hiện chính sách của Công ty tập trung vào các hoạt động từ thiện mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và an sinh xã hội. Dự án xây dựng Trạm Y tế Xã Sơn Bình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2013.