Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2015-08-18 11:59:49

Đón Dòng Dầu Đầu tiên từ Giàn Đầu Giếng H5 Mỏ Tê Giác Trắng

Vào lúc 10h15 sáng ngày 13 tháng 8 năm 2015, dòng dầu khí đầu tiên từ Giàn đầu giếng H5 (TGT-H5-WHP) mỏ Tê Giác Trắng (TGT) do Công ty Liên doanh Hoàng Long (HLJOC) điều hành đã bắt đầu được đưa vào hệ thống khai thác, sớm hơn 80 ngày so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Ông Nguyễn Quốc Khánh – Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên ,Tổng Giám đốc Tập đoàn dẫn đầu, đại diện Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có Tiến sỹ Đỗ Văn Khạnh - Tổng Giám đốc, đã thực hiện nghi thức mở giếng khai thác dòng dầu đầu tiên trên Giàn đầu giếng TGT-H5 vào lúc 10h15 ngày 13 tháng 8 năm 2015. Tiếp đó, Đoàn Lãnh đạo cấp cao đã gặp gỡ, động viên và khen thưởng tập thể cán bộ công nhân viên trên tàu chứa, xử lý và xuất bán dầu FPSO Armada TGT 1, nơi hỗn hợp dầu khí khai thác từ giàn TGT-H5-WHP được đưa về xử lý.

 

Ảnh: Các Lãnh đạo cao cấp thực hiện nghi thức mở Giếng TGT-H5-WHP

Khối H5 nằm ở phía Nam Mỏ TGT của Lô 16-1 trong bồn trũng Cửu Long, cách Vũng tàu 100km về phía Đông Nam, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, được phát hiện dòng dầu thương mại vào tháng 10 năm 2013. Tiếp theo đó, Dự án Phát triển Khối H5 mỏ Tê Giác Trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng vốn đầu tư là 324 triệu đô la Mỹ.

 

Ảnh: Sự hợp tác và thành công của TGT-H5

Dự án Phát triển Khối H5 của HLJOC đã đạt nhiều kết quả ấn tượng như khai thác dòng dầu khí đầu tiên chỉ sau 22 tháng từ ngày phát hiện dòng dầu thương mại, sau 16 tháng từ ngày bắt đầu thi công, vượt tiến độ 80 ngày so với kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và 18 ngày so với kế hoạch tăng tốc do Ủy ban Quản lý Lô 16-1 ngoài khơi Việt Nam đề ra, tổng chi phí dự án thấp hơn 34 triệu USD so với ngân sách phê duyệt. Dự án đã được hoàn thành tuyệt đối an toàn với gần 2,4 triệu giờ công lao động cả trên đất liền và trên biển.

Giàn TGT-H5-WHP được đưa vào khai thác trước tiến độ giúp gia tăng sản lượng thêm 10.000 – 12.000 thùng dầu/ngày, nâng sản lượng khai thác của Mỏ Tê Giác Trắng lên mức 40.000 – 42.000 thùng/ngày, góp phần gia tăng doanh thu của HLJOC năm 2015 đạt khoảng 45 triệu USD, gia tăng lợi nhuận kinh tế cho chủ đầu tư và Chính phủ Việt Nam, đồng thời giúp đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

HLJOC đạt được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo PVN, PVEP và các Bên đối tác nước ngoài, cùng với sự nhiệt quyết, sáng tạo, chuyên nghiệp và kỷ cương của tập thể cán bộ nhân viên HLJOC. Thắng lợi của dự án TGT H5 một lần nữa khẳng định sự hợp tác kinh tế thành công của các đối tác Mỹ (OPECO), Vương Quốc Anh (SOCO), Vương Quốc Thái Lan (PTTEP) và Việt Nam (PVEP-PVN) tại khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Theo Ông Nguyễn Quốc Khánh, sự thành công của dự án TGT H5 là một minh chứng cho sự được sự quyết tâm của PVN cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong ngành Dầu khí sẽ vượt qua những khó khăn thử thách hiện nay một cách nhanh chóng, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.