Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Tin tức2013-06-24 10:12:06

Hoàng Long & Hoàn Vũ JOC’s tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan

Vào 14:30 ngày 14/6/2013, Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long và Hoàn Vũ (HLHVJOC’s) đã vinh dự đón tiếp Đoàn đại biểu Thái Lan của Đại tướng Sukumpol Suwanatat  – Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đến thăm và làm việc tại văn phòng công ty, Toà Nhà Mê Linh, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM.

 

Ảnh: Đoàn Đại biểu Bộ Quốc Phòng Thái Lan thăm hữu nghị HLHVJOC's

Trong buổi làm việc, Tiến sỹ Cù Xuân Bảo - Tổng Giám đốc và Ông Anthony Roche - Phó Tổng Giám đốc HLHVJOC’s đã trình bày một chương trình nghị sự bao gồm 3 phần: Tổng quan đất nước, nguồn năng lượng/dầu khí Việt Nam, và các Hoạt động dầu khí của HLHVJOC’s. Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Sukumpol Suwanatat và đoàn đại biểu đã trao đổi thân mật về các vấn đề khai thác - thương mại dầu khí từ các Mỏ Tê Giác Trắng (TGT), Cá Ngừ Vàng (CNV) dưới sự điều hành của HLHVJOC’s.

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí PTTEP (PTT Exploration and Production Plc), doanh nghiệp Nhà nước Thái Lan, từ năm 2002 tham gia góp vốn đầu tư và liên doanh điều hành cùng các đối tác: PVEP (Việt Nam), SOCO (Vương Quốc Anh), OPECO (Hoa Kỳ) trong hai dự án Hợp đồng dầu khí Lô 16-1 và 9-2 Ngoài Khơi, Việt Nam, cùng với việc thành lập hai công ty HLHVJOC’s. Hiện nay, cả hai dự án đã đi vào khai thác thương mại dầu khí tại các Mỏ CNV năm 2008, TGT năm 2011; và HLHVJOC’s hiện là Nhà Điều hành khai thác dầu khí chuyên nghiệp lớn thứ hai tại Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những thành công lớn nhất về đầu tư dầu khí của PTTEP tại Việt Nam. Theo những thông tin gần đây, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) – công ty mẹ của PTTEP cũng dự định đầu tư một nhà máy lọc dầu trị giá 28,7 tỷ Đô La Mỹ tại tỉnh Bình Định, Việt Nam.

 

Ảnh: Đoàn Đại biểu Bộ Quốc Phòng Thái Lan đi thăm văn phòng làm việc tại HLHVJOC's

Sau buổi gặp gỡ, Bộ Trưởng Sukumpol Suwanatat đã thăm các văn phòng và trao đổi thân thiện với cán bộ công nhân viên liên doanh, Ông chúc HLHVJOC’s tiếp tục thành công trong các Hoạt động dầu khí, đặc biệt trong chương trình khoan thẩm lượng khu vực H5 Mỏ TGT sắp tới. Ban lãnh đạo HLHVJOC’s trân trọng những tình cảm mà đoàn công tác Thái Lan dành cho công ty, tin tưởng sẽ được đón tiếp đoàn trong các dịp sau này.